כרמים | פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני

השינויים התכופים בעולם העבודה הנוכחי מחייבים ארגונים לבצע התאמות בכלל תחומי העשייה, אי התאמת הארגון לעולם העבודה החדש ישאיר ארגונים מאחור, השינויים מצריכים חשיבה מחודשת בכל עיסוקי הליבה כמו אסטרטגיה ,ניהול, מנהיגות, תרבות ארגונית, פיתוח ההון האנושי, הכשרה והדרכה.

תחום הייעוץ הארגוני הינו תחום הליבה המרכזי ב-כרמים, אנו רואים בו מאמץ ארוך טווח לשיפור יכולתו של הארגון לממש את תכליתו לצד קידום והובלת תהליכי התחדשות, התרחבות ושינוי. הפיתוח הארגוני טומן בחובו פעולה יזומה בכלל הדרגים והתחומים, החל מחשיבה אסטרטגית והובלת תהליכי שינוי מורכבים עם ההנהלה הבכירה, ועד פיתוח צוות או רה-ארגון ביחידת קצה. 

 

הפיתוח הארגוני מבחינתינו צריך להיות תכליתי כאשר מטרת הפיתוח הארגוני – שיפור במדדים הארגוניים, יעילות ואפקטביות.

תהליכי פיתוח ארגוני עוסקים היום בהסתכלות פנימה והחוצה:

הדגשים שלנו בפיתוח ארגוני ע"פ התחומים השונים: